5 LƯU Ý CHO CHỦ ĐẦU TƯ TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG HOÀN THIỆN