Đào tạo phần mềm kiến trúc

Cung cấp các khóa học cơ bản và chuyên sâu phục vụ cho các công tác liên quan đến lĩnh vực kiến trúc và xây dựng.

AUTODESK REVIT

Autodesk 3DS Max

BIM

AUTODESK AUTOCAD

 

ADOBE PHOTOSHOP CC

LUMION