TRUONG TRINH RESTAURANT: THIẾT KẾ NHÀ HÀNG HIỆN ĐẠI SANG TRỌNG

Chi tiết dự án

I, Phối cảnh công trình

Phối cảnh mặt đứng công trình

Phối cảnh góc công trình

II, Nội Thất công trình

Nội thất phòng ăn 1

Nội thất phòng ăn 2

Nội thất phòng ăn 3

Nội thất phòng ăn 4

Nội thất phòng ăn 5

Nội thất phòng ăn 4