Khởi công xây dựng phần móng công trình ngay trong đêm

Phần móng sử dụng bê tông thương phẩm

Toàn bộ quá trình thực hiện đều được sự giám sát chặt chẽ bới Kỹ sư có năng lực chuyên môn cao

Hình ảnh phối cảnh 3D sơ bộ công trình

* Biscons JSC sẽ liên tục cập nhật hình ảnh thi công thực tế để Quý khách hàng theo dõi thường xuyên.

You are Subscribed!
Your subscriptions means a lot to us.
Don't miss out on the latest Industry news
You are Subscribed!