NHÂN VIÊN XUẤT SẮC NHẤT THÁNG 4

Xin chúc mừng Kiến trúc sư Nguyễn Đức Nam đã dành danh hiệu nhân viên xuất sắc nhất tháng 4/2021 của Biscons.

Thành tích:

  • Triển khai đồng thời 4 dự án cùng lúc.
  • Hoàn thành tốt tất cả các công việc được giao.
  • Năng nổ và nhiệt tình trong công việc.
  • thương xuyên tăng ca 11-12 h đêm.
  • KPI xuất sắc nhất tháng.
  • Luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên trong team hoàn thành tốt công việc.

You are Subscribed!
Your subscriptions means a lot to us.
Don't miss out on the latest Industry news
You are Subscribed!