Thi công xây dựng

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Bước 1: Nhận thông tin khách hàng qua tin nhắn hoặc cuộc gọi.

Bước 2: Kỹ sư tư vấn trực tiếp về phương án thi công.

(Mục đích: Tiếp nhận yêu cầu thiết kế từ khách hàng. Đưa ra các đánh giá sơ bộ, phân tích và tư vấn)

Bước 3: Khảo sát hiện trạng vị trí xây dựng.

Bước 4: Ký kết hợp đồng thi công.

Bước 5: Chuẩn bị mặt bằng thi công. Tiếp nhận và tập kết vật tư.

Bước 6: Xử lý nên móng và lên phương án thi công móng. Thi công phần móng.

Bước 7: Thi công phần thân công trình.

(Sau khi hoàn thiện từng tầng thì sẽ có nghiệm thu).

Bước 8: Thi công phần mái.

Bước 9: Thi công hoàn thiện các phần thô của công trình.

Bước 10: Tổng vệ sinh và nghiệm thu công trình.

Bước 11: Thanh lý hợp đồng.

 

ĐƠN GIÁ THI CÔNG

( Phụ thuộc vào tính chất công trình và độ phức tạp của địa điểm thi công. Sẽ được làm cụ thể sau khi thống nhất với khách hàng.)

You are Subscribed!
Your subscriptions means a lot to us.
Don't miss out on the latest Industry news
You are Subscribed!