Thi công xây dựng

QUY TRÌNH LÀM VIỆC

Bước 1: Nhận thông tin khách hàng qua tin nhắn hoặc cuộc gọi.

Bước 2: Kỹ sư tư vấn trực tiếp về phương án thi công.

(Mục đích: Tiếp nhận yêu cầu thiết kế từ khách hàng. Đưa ra các đánh giá sơ bộ, phân tích và tư vấn)

Bước 3: Khảo sát hiện trạng vị trí xây dựng.

Bước 4: Ký kết hợp đồng thi công.

Bước 5: Chuẩn bị mặt bằng thi công. Tiếp nhận và tập kết vật tư.

Bước 6: Xử lý nên móng và lên phương án thi công móng. Thi công phần móng.

Bước 7: Thi công phần thân công trình.

(Sau khi hoàn thiện từng tầng thì sẽ có nghiệm thu).

Bước 8: Thi công phần mái.

Bước 9: Thi công hoàn thiện các phần thô của công trình.

Bước 10: Tổng vệ sinh và nghiệm thu công trình.

Bước 11: Thanh lý hợp đồng.

 

ĐƠN GIÁ THI CÔNG

( Phụ thuộc vào tính chất công trình và độ phức tạp của địa điểm thi công. Sẽ được làm cụ thể sau khi thống nhất với khách hàng.)