“WORK FROM HOME – STAY HOME STAY SAFE”

CUỘC THI ẢNH “WORK FROM HOME – STAY HOME STAY SAFE”

Cuộc thi ảnh “Work From Home – Stay home stay safe” cho nội bộ nhân sự Biscons vừa kết thúc!

 

 

Các thành viên của Biscons đã gửi về ban tổ chức rất nhiều bức ảnh hay ý nghĩa ghi lại những khoảnh khắc làm việc tại nhà trong mùa dịch.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chúc mừng bạn Vũ Văn Phương – phòng thiết kế với giải nhất chung cuộc. Một bức ảnh với đầy đủ yếu tố giữa công việc và gia đình – giữa “Work” và “Home”.

 

 

Một giai đoạn giãn cách mới lại sắp bắt đầu ở cả 2 miền Bắc – Nam. Chúc mọi người giữ gìn sức khỏe, bảo vệ cho bản thân và bảo vệ cho cả cộng đồng.

 

You are Subscribed!
Your subscriptions means a lot to us.
Don't miss out on the latest Industry news
You are Subscribed!